Ерөөл - юмны магтаал бэлэгдэл үг. Аливаа үйл явдалд сайн сайхныг хүсэж, баяр наадам, найр хуримд бэлэгтэй үгсийг хэлэн ерөөл тавих нь Монголчуудын нэгэн сайхан заншил юм.

Хадмал
Монгол үсгээр
буриад кирилл.юрөөл
монгол кирилл.ерөөл
халимаг кирилл.йөрәл