Ерөнхий боловсролын сургуулиуд

Ерөнхий боловсролын сургууль буюу Дунд сургууль гэдэг нь бүх ШУ-ны суурь мэдлэгийг өгөх зорилготой, цааш их дээд суруульд суралцан мэргэжилтэн болоход суурь болдог боловсрол олгох сургууль юм.

Монгол улс дахь ерөнхий боловсролын сургуулиудЗасварлах

Одоогоор улсын хэмжээнд 742 дунд сургууль байгаагаас 149 нь хувийн сургууль, үүнээс нийслэлд 103, мөн 3 нь гадаадын хөрөнгө оруулалттай сургууль, 590 орчим нь улсын өмчийн сургууль байна. Нийслэлийн хэмжээнд 185192 хүүхэд дунд сургуульд суралцдагаас 18353 нь хувийн сургуульд сурч байна. Тэгэхээр нийслэлд суралцагчдын 10 хувь нь хувийн сургуульд сурдаг аж.

Төрийн өмчийн сургуулиудЗасварлах

Улаанбаатар хот дахь
Нэр Байгуулагдсан он Сургуулийн ангилал Холбоос
1 дүгээр сургууль [www.school1.edu.mn]
2 дугаар сургууль []
3 дугаар сургууль []
4 дүгээр сургууль []
5 дугаар сургууль []
6 дугаар сургууль []
7 дугаар сургууль []
8 дугаар сургууль []
9 дүгээр сургууль []
10 дугаар сургууль []
11 дүгээр сургууль []
12 дугаар сургууль []
13 дугаар сургууль []
14 дүгээр сургууль []
15 дугаар сургууль []
16 дугаар сургууль []
17 дугаар сургууль []
18 дугаар сургууль []
19 дугаар сургууль []
20 дугаар сургууль []
21 дугаар сургууль []
22 дугаар сургууль []
23 дугаар сургууль []
24 дугаар сургууль []
25 дугаар сургууль []
26 дугаар сургууль []
27 дугаар сургууль []
28 дугаар сургууль []
29 дугаар сургууль []
30 дугаар сургууль []
31 дугаар сургууль []
32 дугаар сургууль []
33 дугаар сургууль []
34 дугаар сургууль []
35 дугаар сургууль []
36 дугаар сургууль []
37 дугаар сургууль []
38 дугаар сургууль []
39 дугаар сургууль []
40 дугаар сургууль []
41 дугаар сургууль []
42 дугаар сургууль []
43 дугаар сургууль []
44 дугаар сургууль []
45 дугаар сургууль []
46 дугаар сургууль []
47 дугаар сургууль []
48 дугаар сургууль []
49 дугаар сургууль []
50 дугаар сургууль []
51 дугаар сургууль []
52 дугаар сургууль []
53 дугаар сургууль []
54 дугаар сургууль []
55 дугаар сургууль []
56 дугаар сургууль []
57 дугаар сургууль []
58 дугаар сургууль []
59 дугаар сургууль []
60 дугаар сургууль []
Олонлог төв бүрэн дунд сургууль 2002 он ЕБС [www.olonlog.com]
Эрин Эверест Интернэшнл Сургууль 2019 он ЕБС [1]
Оюунлаг бүрэн дунд сургууль 2000 он ЕБС [www.oyunlag.edu.mn]
Хөдөө орон нутаг дахь

Хувийн өмчит сургуулиудЗасварлах

Улаанбаатар хот дахь
 • Эрин Эверест Интернэшнл Сургууль
 • Шинэ Монгол БДС
 • Оюунлаг Сургууль
 • Орчлон БДС
 • Шинэ Монгол Харүмафүжи Сургууль
 • Эмпати Сургууль /хуучнаар Монтурк БДС/
 • Бритиш Скүүл оф Улаанбаатар
 • Интернэшнл Скүүл оф Улаанбаатар
 • Сингапур Скүүл оф Монголиа
 • Элит ОУХБДС
 • Сэлбэ Сургууль
 • Шилдэг ЕБС
 • Күнз Бага Сургууль
 • Сэн Лизэ БДС
 • Олонлог Төв Сургууль
 • Олонлог Академи
 • Олонлог Экзэ
 • Шинэ-Үе БДС
 • Томужин Альтернатив ЕБС
 • Зуун Билэг ЕБС
 • Номт наран ЕБС
 • Сакура ЕБС
 • Шинэ Эрин БДС
 • Ертөнц ЕБС
 • Гёте
 • Хобби