Ердийн дифференциал тэгшитгэл

Математикт ердийн дифференциал тэгшитгэл гэж нэг хувьсагчийн функц агуулсан дифференциал тэгшитгэлийг хэлнэ.

Stub icon

Энэ математикийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.