Егү нь Хиад боржигин овгийн Есүхэй баатрын хөвгүүн Жочи Хасарын ахмад хөвгүүн юм. Түүний нэрийг Ехү, Егэлэй гэх мэтээр олон хэлбэрээр ялгаатай бичиж байжээ. Эцгээ нас барсны дараа түүний хувь эзэмшлийг 1250-иад он хүртэл захирсан.Түүнийг нас барсны дараа хүү Тачар нь залгамжилжээ.

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.


Холбоотой өгүүлэл засварлах

  1. Хасар
  2. Есүнгэ