Дөрвөн тактын хөдөлгүүр

Дөрвөн тактын хөдөлгүүр нь дулааны буюу бүр нарийндаа бол шаталтын хүчний машин бөгөөд шатахууны шаталтаар бий болсон дулааны энергийг эргэлдэх голд эргэлтийн момент буюу эргэлтийн чадал болгон хувиргана.

Ажиллах зарчим Засварлах

 
Дөрвөн такт:
1. сорох
2. шахах
3. ажиллах
4. гаргах