Дэмчигийн Галдан

Сайн ноён хан аймгийн Хан хөгшөний хүрээний гавж 1880-1938.02.11нд онцгой эрхэт комисс. Ёнзонхамба Ц.Лувсанхаймчигийн эсэргүү бүлэгт элссэн.Гишүүн элсүүлсэн Цуурхсан гэх үндэслэлээр буудан алах ялаар шийтгүүлсэн. Улс төрийн хэлмэгдэгсдийн дурсгал цагаан ном 1р боть 457р хуудас

                 Сайжрахын-Дэмчигийн(Дамцогийн)-Галдан