Дэлхийг тойрох зам

Дэлхийг тойрох зам буюу геоцентрик орбит нь Сар, хиймэл дагуул зэрэг дэлхийг тойрч буй бүх биетийн бүрдэл юм. 1997 оны NASA-ны тооцооллоор дэлхийг тойрох замд ойролцоогоор 2465 хиймэл дагуул, 6216 хэсэг сансрын хог хаягдал эргэлдэж байсан бол 16291 биет агаар мандалд шатаж дуусчээ.

Дэлхийг тойрох зам