Дуулал нь Ариун Библийн тэргүүн хэсэг буюу Хуучин Гэрээний ном бөгөөд хэлбэрийн хувьд шүлэг, яруу найргийн төрөлд багтана.