Долоон төрөлт (Heptathlon) — долоон төрлийн спортоос бүрдэх хөнгөн атлетикийн төрөл.

  • 100м саадтай гүйлт
  • Өндрийн харайлт
  • бөөрөнцөг шидэлт
  • 200м гүйлт
  • уртын харайлт
  • жад шидэлт
  • 800м гүйлт