Долнуур (ᠳᠣᠯᠣᠨᠨᠤᠤᠷ ᠰᠢᠶᠠᠨ Долоннуур хялбаршуулсан ханз: 多伦县уламжлалт ханз: 多倫縣пиньинь: Duōlún Xiàn) нь Өвөр Монголын Шилийн гол аймагт орших, Хятадын 3 зэргийн түвшний засаг захиргааны нэгж юм. Төв хот нь Долоннуур хот.