Хөлбөмбөгийн довтлогч

(Довтлогч (хөлбөмбөг)-с чиглүүлэгдэв)

Хөлбөмбөг тоглоход эсрэг багийн хаалганд хамгийн ойр байрлан тоглодог хөлбөмбөгчнийг довтлогч гэдэг.

  • Төвийн довтлогч
  • Жигүүрийн довтлогч
    • Зүүн жигүүрийн довтлогч
    • Баруун жигүүрийн довтлогч