Диалектик

Диалектик ((гре. διαλεκτική) dialegomai - яриа хийх, маргаан явуулах, маргах урлаг гэсэн утга бүхий грек үг) - учир шалтгааныг гаргах урлаг, логикийн шинжлэх ухаан юм.

Гадаад холбоосЗасварлах

Wiktionary: Диалектик – Энэ үгийг тайлбар толиос харна уу