Дарь гэдэг нь галт зэвсгийн цэнэг хийх тэсрэх бодис юм. Дарийг хүхэр, модны нүүрс, шүү зэрэг химийн бодисыг хольж хийдэг.