Дархан-Уул аймаг дахь Технологийн сургууль

Түүхэн замнал

1991 он Монгол улсын Техникийн Их Сургуулийн Дархан хот дахь салбар сургууль нэртэйгээр байгуулагдлаа, 1992 он Лицей сургуулийг байгуулав, 1993 он Монгол Улсын Техникийн Их Сургуулийн Дарханы Технологийн сургууль болон өргөжлөө, 1998 он Монгол Улсын Дээд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөр анх удаа Их сургуулийн магадлан итгэмжлэлд орсон, 1999 он Сургалтын кредит системийг амжилттай нэвтрүүллээ, 2002 он Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль боллоо, 2004 он Монгол Улсын Дээд Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлөөр хоёр дахь удаагаа Их сургуулийн магадран итгэмжлэлд орсон, 2007 он Гадаад оюутан элсүүлж эхлэв, 2009 он Уншлагын 2 танхим, номын фонд бүхий нийт 300 оюутны суудалтай 3 давхар номын сангийн өргөтгөлийн барилгыг ашиглалтанд оруулав, 2011 он Сургууль байгуулагдсаны 20 жилийн ойг тэмдэглэв, 2014 он Сургалтын хөтөлбөрүүд олон улсын ЮНЕСКО ангилалд шилжив, 2016 он 1600 оюутны 5 давхар хичээлийн шинэ байр ашиглалтанд орлоо.

Сургалтын хөтөлбөрүүд

Технологийн салбар Бакалаврын сургалт D073202 Барилгын инженер, Иргэний ба үйлдвэрлэлийн барилгын инженер, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, D072401 Уул уурхайн ашиглалтын технологи, Уул уурхайн ашиглалтын технологи, D072402 Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, Ашигт малтмалын баяжуулалтын технологи, D073201 Хүрээлэн буй орчны инженер, Халаалт агаар сэлгэлт, Усан хангамж, ус цэвэрлэгээ, D072101 Хүнсний инженерчлэл Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй, Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи, D053203 Геологи Ашигт малтмалын эрэл хайгуул

   Технологийн салбар	Магистрийн сургалт		

E540600 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн технологи, E540800 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, E541000 Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй,

   Технологийн салбар	Докторын сургалт		

F542901 Барилгын материал, эдлэл,

   Инженерчлэлийн салбар	Бакалаврын сургалт		

D041302 Менежмент Уул уурхайн менежмент, Эрчим хүчний менежмент, D071503 Металл судлал, технологи, Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи, D071502 Металл боловсруулах технологи, Машин үйлдвэрлэлийн технологи, D071501 Механик инженер, Үйлдвэрлэлийн механикжуулалт, Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, D071304 Цахилгааны инженер, Цахилгаан систем, Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, D071302 Дулааны инженер, Дулааны инженер, D061302 Программ хангамж, Программ хангамж

  Инженерчлэлийн салбар	Магистрийн сургалт		

E340400 Санхүүгийн менежмент, E340300 Хүний нөөцийн менежмент, E340900 Үйлдвэрлэлийн менежмент, Е340500 Маркетингийн менежмент, E540100 Төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн технологи, E540200 Машин үйлдвэрлэлийн технологи, E523100 Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, E544000 Оёмол бүтээгдэхүүний загвар зохион бүтээлт,

     Суурь шинжлэх ухааны тэнхим	Магистрийн сургалт		

Е143900 Боловсрол судлал, менежмент