Даваа нь долоо хоногийн эхний (ISO 8601 стандартын дагуу), эсвэл хоёр дахь (Ням гарагаас эхэлж тоолбол) хоног (өдөр) юм.

Монголчууд энэ өдрийг Монгол хэлэнд дэлхийн дагуул болох Сар гэсэн утгатай 3 янзаар нэрлэдэг уламжлалтай учир байна. Хамгийн түгээмэл нь Төвөд гаралтай "Даваа", үүнээс гадна Санскрит гаралтай Сумьяа, мөн Монголчилсон Саран өдөр гэж нэрлэгддэг.