Гёйчай (азе. Göyçay) — Азербайжаны Гёйчай аймгийн засаг захиргааны төв, 38 мянган хүнтэй хот.

Гойчай сүм, 1903 онд баригдсан