Гурван найз (1958 он)

— «Гурван найз» гээд холбогдов —

«Гурван найз» — 1958 онд бүтсэн Монголын уран сайхны кино.