Гурванбаян

Гурванбаян (монгол бичгээр Ɣurbanbayan.png гурбанбайан) нь Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын нутагт орших, газар тариалангийн тосгон юм. Хуучин Гурванбаян сумын төв байрлаж байв.