График карт нь дэвшилтэт график техник, функц, функцүүдийг ашиглан график өгөгдлийг боловсруулж, гүйцэтгэх замаар өгөгдлийг дэлгэцэнд харуулдаг. График картыг мөн видео карт, график адаптер, график хянагч, график хурдасгуур карт эсвэл график самбар гэж нэрлэдэг.