Германы 6-р арми нь Сталинградын тулалдаанаар бүслэгдэн устгагдсан германы анхны арми юм. Хамгийн сүүлийн командлагч нь генерал-фельдмаршал Фон Паулюс. 6-р армийг бүслэгдэн бут цохигдсоны дараа Германы дээд командлал өшөө авагчдын гэсэн тодотголтойгоор 6-р армийг дахин шинээр байгуулсан боловч украйныг чөлөөлөх байлдааны үед дахин буи цохиулсан байна.