Генийн өөрчлөлттэй үр

— «Генийн өөрчлөлттэй ургамал» гээд холбогдов —

Генийн өөрчлөлттэй үрүүд нь генийн инженерчлэлийн аргуудаар ДНХ-г нь өөрчилсөн, газар тариаланд ашиглагддаг, ургамлууд юм. ГӨҮ, ГӨ үр эсвэл биотехнологийн үр гэж мөн нэрлэгддэг.