Гвианы тэгш өндөрлөг Өмнөд Америкт Ориноко Амазон хоёр мөрний сав газрыг зааглан байдаг.