Галын наадам

Галын наадам гэдэг нь задгай газар том хэмжээтэйгээр түүдэг гал өрдөн наадахыг хэлнэ.

Галын наадам