ГалуутОрос улсын Буриад оронд 30 км урт, 8 км өргөн 163 км² талбайт мандал бүхий 28 м гүн, цэнгэг уст нуур.[1]

Эргийн хот суурин засварлах

Нуурыг тойроод Галуутнуур хот, Бороот суурин, Тамч суурин байдаг.

Зураг засварлах

Лавлах бичиг засварлах