Галиг үсэг

Аюуш гүүшийн зохиосон галиг үсэг бол Али-гали үсгийг үзнэ үү.

Галиг үсэг гэж харь хэлний авиаг тэмдэглэх тусгайлан зохиосон үсгийг хэлнэ.

Монгол галиг үсэгЗасварлах

1587 онд Харчины Аюуш гүүш монгол бичгийн галиг үсгийг зохиосноор төвөд, самгард, хятад гэх мэт олон харь хэлний нэр томьёо, үг хэллэгийг монгол бичгээр тэмдэглэх боломжтой болжээ. Харин 18-дугаар зуунд гүн Гомбожав түүнийг нэмэн засварлажээ.