Вьетнамчууд

(Вьет үндэстэн-с чиглүүлэгдэв)

Вьет үндэстэнВьетнам улсын үндсэн хүн ам, вьетнамаар хэлэлцдэг ард түмэн, 77 сая хүнтэй үндэстэн.