Вьетнамчууд

Вьет үндэстэнВьетнам улсын үндсэн хүн ам, вьетнамаар хэлэлцдэг ард түмэн, 77 сая хүнтэй үндэстэн.