Вассал-феодалын нийгмийн үед феодол буюу эзний хараат жижиг феодал болон томоохон хүчирхэг улсуудын хараат улсуудыг нэрлэдэг нэршил.