Монголын эртний мөргөл юм. Хамгийн дээд шүтээн эцэг мөнх хөх тэнгэр гэж үзнэ. Хэзээ үүссэн болох нь тодорхойгүй судлаачид өөр өөрийнхөөр тодорхойлж хэлдэгч тэр нь үнэн хэрэгтээ таамаг юм. Монгол отог овог бүр бөөтэй байсанч өөр хоорондоо адил төстэй мөн харилцан адилгүй зүйлс байдаг. Монголыг мохоох манжын бодлогоор бөөг устгаж шарийн шашинд оруулсан ба цөөнхи цаатан гэгдэх Дархад, Тува үндэстэнгүүд анхны ёс заншил хэлбэрээ хадаглан үлджээ. Цаатан иргэдийн домог яриагаар хөвсгөлд Бөө анх үүссэн ба тэр газар анх хүн анх амь үүссэн гэгдэх домог яриа маш их байдаг. Монгол бөөг 3 ангилна.

1. "Онгод хөлөлсөн" бөө буюу зөвхөн онгодоо дуудаж түүнд хандаж бөөлнө

2. "Лус хөхөлсөн" бөө нь онгодоо дуудаж бөөлхөөс гадна лустай нөхцөх буюу нөхөрлөсөн лустай холбогдсон бөө ба харьцангуй хүчтэй байдаг

3. "Тэнгэр хөлөлсөн" бөө нь онгод лустай холбогдохож бөөлхөөс гадна тэнгэр эрхэсүүдтэй холбогдсон ба өмнөх хоёртой харьцуулашгүй хүчтэй.

"Лус" Манай дэлхийд найман лус байдаг энэ лус гэх хүчирхэг сүнс нь дэлхий үүсхээсч өмнө байдаг байсан. Огторгуйд олон лус байх нь ойлгомжтой.

"Савдаг" нь тухайн нутаг уул усыг хариуцан харах тэнгэрийн үүрэгтэй энгийн хүний сүнс ба эгэлгүй байдаг.

"Аранга" - Бөөгийн хүүр оршуулсан газар

"Бөө удган зайран улаач зэрэг нь тэнгэрийн цол нэр" эдгээрээс гадна зөвхөн савдаг буулгадаг онгодгүй хүн мөн тийрэн буулгадаг хүн огт юу ч буулгахгүй өөрөө жүжиглэх ийм хүмүүс 1990 оноос хойш олон төрсөн. Эдгээр хүмүүсийг бөө гэж нэрлэхгүй энэ хүмүүсийг жинхэнэ бөө нараас энгийн нүдээр ялгах төвөгтэй. Буриад бөө нар дийлэнх нь "Онгод хөллөж "бөөлдөг. Дархад Тува гэгдэх цаатангууд дунд "Тэнгэр хөлгөлсөн" бөө нар маш олон байсан. ингэж хөгжсөн байгааг шинжвэл анх бөө үүссэн болох нь батлагдах мэт бусад Монгол үндэстэнгүүд ихэнвчлэн "Онгод мөн Лус хөлөлсөн" байх нь элбэг. Бөөгийн онгод нь өмнө нь зөвхөн бөө байсан яаг өөрийн удмийн өвөг дээдсийн сүнс байдаг энгийн хүний сүнстэй харьцуулашгүй хүчтэй байдаг. Буулгаж буй улаачаас дээш есөн үе дотороо буудаг есөн үе давсан тохиолдол жинхэнэ бөөд бараг байхгүй ба монголын ёсонд есөн үеэр удам тасардаг. Онгод өөрийн улаачаа өөрийн удмаас сонгож шалгаж тамгалдаг ихэвчлэн төрхөөс өмнө тамаглагдсан байдаг. улаач болох хүнийг багш онгодтой нь холбодог цөөн тохиолдолд багшгүй холбогдоно.