Мк. Карти-н тодорхойлсноор: Бүтээгдэхүүн бол хэрэглэгчдийн эрэлтийн хариуд сэтгэл ханамжийн нөлөө үзүүлдэг зүйл юм. Бодитой нь бараа ба хийсвэр нь үйлчилгээ.

Роберт Лаутерборн-ий тодорхойлсноор: Компани нь зөвхөн хэрэглэгчдийн худалдан авахыг хүсч буй бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг. Тиймээс маркетерууд хэрэглэгчдийнхээ худалдан авахыг хүсч буй бүтээгдэхүүнийг нэг нэгээр нь сурталчлахын оронд тэдний хүсэлт болон хэрэгцээг нь тодорхойлохыг эрмэлздэг.


Бүтээгдэхүүн гэдэгт үйлчилгээ болон биет бүтээгдэхүүн хоёул хамрагдана.

Маркетингийн бүтээгдэхүүний хэсэгт дараах зүйлсийг хамруулж үздэг:

  • Нэр төрөл
  • Чанар
  • Загвар, хийц
  • Онцлог
  • Брэндийн нэр
  • Сав, баглаа боодол
  • Үйлчилгээ