Бүтээгдэхүүн

Мк. Карти-н тодорхойлсноор: Бүтээгдэхүүн бол хэрэглэгчдийн эрэлтийн хариуд сэтгэл ханамжийн нөлөө үзүүлдэг зүйл юм. Бодитой нь бараа ба хийсвэр нь үйлчилгээ.

Роберт Лаутерборн-ий тодорхойлсноор: Компани нь зөвхөн хэрэглэгчдийн худалдан авахыг хүсч буй бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг. Тиймээс маркетерууд хэрэглэгчдийнхээ худалдан авахыг хүсч буй бүтээгдэхүүнийг нэг нэгээр нь сурталчлахын оронд тэдний хүсэлт болон хэрэгцээг нь тодорхойлохыг эрмэлздэг.