Монгол Викигийн Компьютерчдийн Бүлгэмд Тавтай Морил

Энэ портал нь Монгол хэл дээрх компьютер болон тооцоолон бодох шинжлэх ухаантай холбоотой бичлэгүүдийг өргөжүүлэгчдийн бүлгэм юм.

Бидний хийх үндсэн ажил бол жагсаалтыг болон жагсаал дахь бичлэгүүдийг өргөтгөн компьютертэй холбогдолтой Монгол хэл дээрх үнэгүй мэдээллийн агуулгыг тэлэх юм.

Та компьютерийн хэллэгүүдийн Монгол хэл дээрх стандарт орчуулгуудыг харах бол энд дарна уу, харин энэ талаар санаа оноогоо хуваалцах бол энд дарна уу!

Бүлгэм:Компьютер/box footer

Кампанит ажил

Tux.svg
1 сарын 17-ноос 1 сарын 30 хүртэл 2 долоо хоногийг нээлттэй эхтэй холбогдолтой бичлэгүүдийг өргөтгөх компанит ажил болгохыг уриалж байна.
Бүлгэм:Компьютер/box footer