Бярман (Brāhmaṇa, ब्राह्मण) гэдэг нь Энэтхэгийн санваартан гаралтай хүнийг, эсвэл хувраг (Хиндү, Ведийн шашны) хүнийг нэрлэх үг болно. Монголоор бол хувраг. Эртний Энэтхэгийн ёсоор бол Энэтхэгийн нийгмийн байгуулал нь дөрвөн анги (ангилал) буюу кастад хуваагддаг. Бярманууд нь эхний буюу хамгийн дээд ангилалд багтдаг ба энэ ангилалд багш нар, эрдэмтэд болон хувраг гаралтай хүмүүс ордог. Дундад зууны үеээс Монголд Буддын шашны олон судар, ном зохиол харь (Түвд, Санскрит, Хятад) хэлнээс орчуулагдахдаа бярман гэдэг үгээр голдуу Хиндү шашны хуврагуудыг нэрлэж ирсэн байдаг. Энэ үгний дуудлагатай тун ойр сонсогдох олон үг бийг анхаарна уу. Not to be confused with Brahman (a metaphysical concept in Hinduism), Brahma (a Hindu god), or Brahmana (a layer of text in the Vedas). For other uses, see Brahmin (disambiguation).

Stub icon

Энэ өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.