Open main menu
Булан

Далай тэнгисийн эх газар руу түрж орсон хэсгийг булан гэнэ.