Бразилын тэгш өндөрлөг

Бразилын тэгш өндөрлөг (португалаар Planalto Brasileiro) Бразил орны дорно өмнөд талд 5 сая км² эзлэн байдаг.