Бор аймаг (сер. Борски управни округ) — Серб улсын 125 мянган хүнтэй аймаг.