Боргио

Боргио (Англи: Rapid; Орос: Речной порог) нь урсгал усны (гол) гударган тонгойж, урсгал ширүүсэн харгиатах хэсэг юм. Ерөнхийдөө гүехэн байдалд томхон чулуун дээгүүр урсахад боргио үүсдэг.

Миссисипи мөрний боргио