Монголчууд 5 хошуу малыг биеийн байдал бэлчээрлэх нөхцөлийг харгалзан бод,бог гэж төрөлд нь авч үздэг. Бод малд адуу, үхэр, тэмээ орно.