Бог мал

Монголчууд 5 хошуу малыг биеийн байдал бэлчээрлэх нөхцөлийг харгалзан бод,бог гэж төрөлд нь авч үздэг. Бог малд хонь, ямаа Бод малд адуу, үхэр, тэмээ орно.