Билгийн тоолол гэдэг нь сар дэлхийг тойрох үечлэлийг ажиглан цаг хугацаа, өдөр сарыг тоолдог тоолол юм. Энэ ч утгаар билгийн тооллыг мөн сарны тоолол хэмээн нэрлэдэг. Монголд билгийн тооллыг аргын тоололтой хамт хэрэглэж байх юм

Мөн үзэх засварлах

Гадны холбоос засварлах