Бетлехем нь Израйл улсад орших хот юм. Энэхүү хот дэлхийн соёл иргэншил, шашинтай нягт холбоотой юм.