Баасан нь долоо хоногийн тав дахь (ISO 8601 стандартын дагуу), эсвэл зургаа дахь (Ням гарагаас эхэлж тоолбол) хоног (өдөр) юм.

Монголчууд энэ өдрийг Монгол хэлэнд сансрын эрхэс Сугар гаригийг илтгэх 3 янзаар нэрлэдэг уламжлалтай учир байна. Хамгийн түгээмэл нь Төвд гаралтай "Баасан" гэгддэг, үүнээс гадна Санскрит гаралтай Сугар болон монголчилсон Төмөр өдөр гэж нэрлэгддэг.