Аюуш нь 1672-1724 оны хооронд Халимагийг удирдаж байсан. Түүний нэрийг зарим ном товхимолд Аюука, Аюук гэх мэтээр янз бүрээр бичсэн байдаг. Тэрээр Халимагийн хамгийн удирдагч хангууд дотроос алдар цуугаа мандуулсан хамгийн алдартай хан байсан.