Хэрэв ачаалагдсан хугацаа(Load time) нь санах ойд байгаа үйл ажиллагааны хаа нэгтээ цуглуулсан хугацааг мэдээгүй үед, дараа нь эмхлэгч,зохиогч кодыг үүсгэнэ.Энэ нөхцөлд, эцсийн холбоо саатах хүртэл хугацаа ачаалагдана.Хэрэв эхлэх хаяг өөрчлөгдөхөд,бид энэ өөрчлөгдсөн утгыг хэрэглэгчийн кодонд багтаан дахин ачаалах хэрэгтэй.