Афгани (паштунаар افغانۍ; персээр افغانۍ; томъёо нь AFN) — Афган улсын мөнгөний нэгж.