Ардчилсан Нам

— «Ардчилсан нам» гээд холбогдов —

Ардчилсан Нам нь дараах хуудаснуудын алиныг ч зааж болно.

Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.