Ань Лу-шан-Хүннүгийн хаан буюу шаньюгийн угсааны алдартай цэргийн жанжин_ Тэрээр хойд хятадад Хань улсын эсрэг бослогыг тэргүүлэн Хань улсын төрийг мөхөөсөн боловч урвагч этгээдийн гарт үрэгдсэн байна.