Анхны хайрын дууль

«Анхны хайрын дууль» — 1975 онд Монгол улсад монгол хэлээр бүтсэн уран сайхны кино.