Аналитик геометр

Аналитик геометр (Англи: Analytic geometry) нь геометрийг алгебрын зарчмуудыг ашиглан судалдаг салбар бөгөөд орчин үед алгебрлиг геометр болон хөгжиж байна. Ихэвчлэн тэгш өнцөгт координатын систем ашиглан, геометрийн дүрсүүдийн хоорондох тоон хамаарлыг алгебрын аргаар илэрхийлэн судалдаг.

Тэгш өнцөгт координатын систем

Stub icon

Энэ математикийн тухай өгүүлэл дутуу дулимаг бичигджээ. Нэмж гүйцээж өгөхийг хүсье.