Алтан гадас одон

Алтан гадас

ᠠᠯᠲᠠᠨ
ᠭᠠᠳᠠᠰᠤ
ᠣᠳᠤᠨ
MN Order Polar star.png
Одон
MN Order Polar Star rib1961.svg
Одонгийн бүч, 1961 он хүртэл
OrdenPolStar.png
Одонгийн бүч, 1961 оноос хойш

Алтан гадас нь БНМАУ-ын үед анх бий болсон Монгол Улсын төрийн одон юм. 1990 оны 06 дугаар сарын 30-нд БНМАУ-ын АИХ-ын Тэргүүлэгчдийн 148 дугаар зарлигаар батлагдсан ”БНМАУ-ын цол, тэмдэг, одон, медалийн дүрэм”-д бичигдснээр "Алтан гадас" нь одонгийн зэрэглэлээр 4 дүгээрт бичигддэг.