Алтай (монгол бичгээр Altai.png алтаи) —

Газар орны нэрЗасварлах

МонголдЗасварлах

ОростЗасварлах

ХятададЗасварлах

Хэл, ард түмэнЗасварлах

Хувь хүнЗасварлах

БусадЗасварлах

Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.