Алтай (монгол бичгээр алтаи) —

Газар орны нэр

засварлах

Монголд

засварлах

Хятадад

засварлах

Хэл, ард түмэн

засварлах

Хувь хүн

засварлах
 
Disambiguation
Энэ хуудас нь олон салаа утгатай үгсийг ялгах зориулалттай.
Энэ хуудсанд холбогдсон хуудас байвал тохирох бичлэг рүү нь холбоосыг нь солино уу.